Zrealizowanych ponad 500 transakcji sprzedaży samochodów